+420 326 910 911

Rumunská 1477, 250 88 Čelákovice

Identifikační údaje školy

Název: Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477,příspěvková organizace
Sídlo: ul. Rumunská 1477,250 88 Čelákovice
IČO: 70992479
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: město Čelákovice, náměstí 5. května 1,250 88 Čelákovice

Ředitelka školy: Dagmar Horáčková
Vedoucí učitelka: Jitka Špaková
Vedoucí školní jídelny: Dana Šajnová
Finanční a mzdové účetnictví: FAM Colsunting, s.r.o.

Kapacita školy : 200 dětí
Provoz školy : 06.30 hod – 17,00 hod
Telefon:
326 910 914 – ředitelka školy
326 910 926 – ekonomka
326 910 911 – vedoucí ŠJ

e-mail: rumunska.ms@seznam.cz
reditelka@msrumunska.cz | info@msrumunska.cz
webové stránky : https://www.msrumunska.cz

Počet pedagogů: 16 + 5 asistentek pedagoga
Provozní zaměstnanci : 10